Menu Sluiten

Tarieven Publiciteit Openbaar Vervoer

LijnCom is een quasi 100% dochter vanDe Lijn. Zij commercialiseertexclusief alle reclameruimte op demeer dan 4.000 voertuigen van De Lijnin Vlaanderen en coördineert inoverleg met Metrabus de nationaleadvertentiecampagnes.

Zoveel goede redenen om te adverteren op bus en tram

Trams en bussen. Zoveel meer dan alleen een vervoermiddel. Ze zijn ook het ideale canvas voor uw reclamecampagnes! Wist u dat élke Vlaming een bus- of tramhalte heeft op maximaal 750 meter van zijn deur? Het openbaar vervoer is dus overal aanwezig in het straatbeeld, nooit opdringerig maar altijd impactvol. Bovendien zijn de mogelijkheden onbeperkt, zowel wat de creativiteit, de formaten als de geografische- en tijdspreiding betreft. En voor de prijs moet u het al helemaal niet laten… Redenen genoeg om kennis te maken met Lijncom, en te adverteren op bussen en trams.

Ons aanbod

Meer weten? Neem contact op met ons.

35034163503416

Meer info

tags: Adverteren Bus – Adverteren Tram – Impactvol Adverteren Op Tram – Reclame De Lijn – Reclame Op Digitale Schermen – 

Wenst u meer info over tarieven publiciteit openbaar vervoer kijk dan vlug op https://www.lijncom.be/ | Tarieven Publiciteit Openbaar Vervoer

Reclame | 


Onderstaand kan u algemene informatie vinden doch deze behoort niet specifiek tot bovenvermeld bedrijf

Tarieven publiciteit openbaar vervoer

menu home what is s.a.f.e. Why s.a.f.e. What we offer who we are testimonials contact us terms conditions partijen aanvaarden dat de algemene voorwaarden van safe bestaan uit de hiernavolgende voorwaarden waarvan de klant erkent een exemplaar te hebben ontvangen. . Toepassingsgebied a tarieven publiciteit openbaar vervoer grote maten Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en dienstverleningen die safe aanbiedt. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle occasionele opdrachten en prestaties. B. Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van safe het plaatsen van een bestelling en of het afsluiten van een welkdanig contract erkent de klant dat hij een exemplaar van de algemene voorwaarden heeft ontvangen dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt op onherroepelijke wijze de toepassing ervan bij uitsluiting van alle andere. Toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de klant is uitgesloten tenzij met bijzon.

toggle navigatie menu team jobs blog times home diensten tevreden klanten projecten contact team jobs blog algemene voorwaarden de opdrachtgever aanvaardt deze algemene verkoopsvoorwaarden zelfs indien er in zijn opdracht of bestelling andere voorwaarden staan. Een opdracht wordt pas gestart na ontvangst van een door de klant gehandtekende prijsofferte via post fax email of door het faxen of versturen van een officieumlle bestelbon van de klant bekijk ook eens tarieven publiciteit openbaar vervoer Prijzen welke door kixx in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven kennen slechts een geldigheidsduur van dagen. Alle prijzen zijn exclusief btw. Tarieven door kixx meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties. De aangegeven leveringstermijnen zijn maar ter orieumlntering en ter informatiev.

Wetenswaardigheden over Tarieven publiciteit openbaar vervoer

diensten boekhouding btw personenbelasting vennootschapsbelasting starters nieuws nuttige nummers tools contact home nieuws nieuws .. Vrijstelling van sociale bijdragen zelfstandigen op nieuwe leest elke zelfstandige ondernemer in belgieuml betaalt sociale bijdragen. Wie te weinig inkomsten heeft om de sociale bijdragen te betalen kan een vrijstelling aanvragen. Vanaf januari wordt de wetgeving waarbij de zelfstandigen een vrijstelling van sociale bijdragen kunnen aanvragen hervormd.lees meer .. Hoe verloopt de verplichte registratie van dienstenverleners aan vennootschappen dienstenverleners aan vennootschappen zijn sinds september verplicht om zich te registreren bij de fod economie zie ook onze bijdrage van september jl.. In het koninklijk besluit van oktober staat nu de procedure die zij moeten volgen als ze .