Menu Sluiten

Hoe Werkt Een Reclamecampagne Openbaar Vervoer

LijnCom is een quasi 100% dochter vanDe Lijn. Zij commercialiseertexclusief alle reclameruimte op demeer dan 4.000 voertuigen van De Lijnin Vlaanderen en coördineert inoverleg met Metrabus de nationaleadvertentiecampagnes.

Zoveel goede redenen om te adverteren op bus en tram

Trams en bussen. Zoveel meer dan alleen een vervoermiddel. Ze zijn ook het ideale canvas voor uw reclamecampagnes! Wist u dat élke Vlaming een bus- of tramhalte heeft op maximaal 750 meter van zijn deur? Het openbaar vervoer is dus overal aanwezig in het straatbeeld, nooit opdringerig maar altijd impactvol. Bovendien zijn de mogelijkheden onbeperkt, zowel wat de creativiteit, de formaten als de geografische- en tijdspreiding betreft. En voor de prijs moet u het al helemaal niet laten… Redenen genoeg om kennis te maken met Lijncom, en te adverteren op bussen en trams.

Ons aanbod

Meer weten? Neem contact op met ons.

35034163503416

Meer info

tags: Adverteren Bus – Adverteren Tram – Impactvol Adverteren Op Tram – Reclame De Lijn – Reclame Op Digitale Schermen – 

Wenst u meer info over hoe werkt een reclamecampagne openbaar vervoer kijk dan vlug op https://www.lijncom.be/ | Hoe Werkt Een Reclamecampagne Openbaar Vervoer

Reclame | 


Onderstaand kan u algemene informatie vinden doch deze behoort niet specifiek tot bovenvermeld bedrijf

Hoe werkt een reclamecampagne openbaar vervoer

home models artists toolsmenu nl en fr home models artists tools about jackie lee talk to us join jackie close algemene voorwaarden . Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door jackie lee gemaakte offertes en aangegane overeenkomsten. De klant wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en alle clausules aanvaard te hebben. . Offertes gelden voor een periode van dagen waarna zij automatisch vervallen. Opdat de offerte contract wordt is de schriftelijke aanvaarding van de klant vereist. Deze formele goedkeuring wordt bevestigd door de klant via mail. Hierna wordt door jackie lee een voorschotfactuur opgesteld. . Behoudens andersluidend akkoord staat de klant op eigen kosten in voor vervoer van en naar de set accommodatie en eten van de modellen en andere medewerkers. De modellen worden steeds geoffreerd onder voorbehoud van beschikbaarheid en verbinden in generlei mate jackie lee die aldus steeds in de vervanging ervan kan voorzien. Kleding en werkmateriaal etc hoe werkt een reclamecampagne openbaar vervoer vlug rendement Wordt voorzien door de .

overslaan en naar de inhoud gaan toggle navigation hoofdmenu expertises eerste hulp bij overheidsopdrachten opleidingen meeting rooms covid blog contact route met de fiets openbaar vervoer met de auto contact apexpro schorrelaan bus antwerpen infoapexpro.be be.. Apexpro commv bewaart als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens de persoonlijke gegevens die u haar toevertrouwt Enige opheldering over hoe werkt een reclamecampagne openbaar vervoer Ze gebruikt deze gegevens om de opdrachten die ze van u ontvangt goed te kunnen uitvoeren. Apexpro commv heeft een gerechtsvaardigd belang om de contactgegevens van haar klanten ook te gebruiken om hen te informeren per post of per mail over de diensten die ze aanbiedt al dan niet in het kader van reclamecampagnes of nieuwsbrieven en ecommerce. Indien u als klant hiertegen bezwaar heeft kan u dit steeds melden aan de gdpr verantwoordelijke. U kan op elk moment inzage vragen in de gegevens die apexpro commv over u heeft opgeslagen en vragen om informatie te wijzigen of te verwijderen. U heeft ook.

Kennisgeving over Hoe werkt een reclamecampagne openbaar vervoer

.